SłownikHasła na literę - E

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Emerytury ustalone wg starych (dotychczasowych) zasad

Emerytury, których wysokość została obliczona wg starej formuły, która uzależnia wysokość emerytury od wynagrodzeń ubezpieczonego, stażu pracy ubezpieczonego oraz poziomu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Zobacz także