Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - N

Niezdolność do pracy

Niezdolna do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Zobacz także