SłownikHasła na literę - O

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Orzeczenie o niezdolności do pracy w sprawie o ustalenie uprawnień do renty socjalnej

Wydawane jest na wniosek ubiegającej się o to świadczenie osoby lub jej przedstawiciela, określa stopień niezdolności do pracy oraz związek tej niezdolności z okresem jej powstania zgodnie z ustawą o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 135, poz. 1268).

Zobacz także