Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Orzeczenie ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego

Jest wydawane osobom, u których dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Orzeczenie przyznające to świadczenie może być wydane w wyniku badań: w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego lub dla celów rentowych.

Zobacz także