Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - P

Płatnik składek (osoba fizyczna)

Płatnik składek (osoba fizyczna) to płatnik, który zgłosił się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZFA "Zgłoszenie/ zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej", tj. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy, artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu (łącznie z osobami współpracującymi), osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności będące płatnikami składek za inne osoby np. rodzic zatrudniający nianię, wspólnicy spółek komandytowych, jawnych, partnerskich i jednoosobowych spółek z o. o., którzy w związku ze zgłoszeniem lub wznowieniem działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są do pełnienia funkcji płatnika składek na własne ubezpieczenia i tym samym do złożenia dokumentu ZUS ZFA ze wskazaniem siebie, jako płatnika składek (chyba, że zgłoszenie nastąpiło już w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej).

Zobacz także