SłownikHasła na literę - P

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego

Jest to liczba dni absencji chorobowej przypadająca na jedno zwolnienie lekarskie.

Zobacz także