Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - R

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS

W ramach prewencji rentowej ZUS – celem programu rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy osobom ubezpieczonym, które w wyniku chorób lub następstw urazów zagrożone są utratą zdolności do pracy, ale rokują jej odzyskanie po zastosowaniu odpowiedniego postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego. Na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej i wypadkowej są kierowani ubezpieczeni zagrożeni stałą lub długoterminową niezdolnością do pracy, a także pobierający renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zobacz także