SłownikHasła na literę - R

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Renta socjalna

Przysługuje osobie, która:

  • jest pełnoletnia oraz
  • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
    • przed ukończeniem 18. roku życia albo
    • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo
    • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Zobacz także