SłownikHasła na literę - U

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Ubezpieczony

To osoba fizyczna podlegająca chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, tj.:

  • ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
  • ubezpieczeniu w razie choroby i macierzyństwa tzw. „ubezpieczeniu chorobowemu”,
  • ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wypadków w szczególnych okolicznościach tzw. „ubezpieczeniu wypadkowemu”

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Zobacz także