SłownikHasła na literę - U

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Uszczerbek na zdrowiu

Stały lub długotrwały ustalany jest według oceny procentowej określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 kwietnia 2013 r. tabela norm uszczerbku określa dolną i górną granicę stopnia uszczerbku na zdrowiu.
W przypadku gdy wypadek przy pracy lub choroba zawodowa spowodowały uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów, ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenia, z ograniczeniem do 100%.

Zobacz także