Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Z

Zasiłki i świadczenia krótkoterminowe

Obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek pogrzebowy.

Wydatki na te świadczenia pokrywane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze środków:

  • Funduszu chorobowego na zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki wyrównawcze, zasiłki macierzyńskie, zasiłki opiekuńcze.
  • Funduszu wypadkowego na zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki wyrównawcze wypłacone z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  • Funduszu rentowego na zasiłki pogrzebowe.

Świadczenia krótkoterminowe przysługują osobom ubezpieczonym, które podlegają ubezpieczeniom chorobowym bądź wypadkowym obowiązkowo lub dobrowolnie.


Zobacz także