Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

Szczęśliwa "213"

I etap konkursu "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" odbył się 17 listopada br. Przystąpiło do niego ponad 11 tys. uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, którzy wcześniej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS". Pierwszy etap miał wyłonić trzyosobowe zespoły, które będą reprezentować szkołę w etapie wojewódzkim. Co ważne jednak, każdy z członków zespołu musiał uzyskać wynik ponad 50 proc. trafnych odpowiedzi, w innym przypadku szkoła nie mogła zgłosić zespołu do II etapu.

Konkurs składał się z 19 pytań wielokrotnego wyboru oraz z jednego pytania otwartego. Uczniowie musieli zmierzyć się z pytaniami z zakresu historii systemu ubezpieczeń społecznych, rodzaju ubezpieczeń i świadczeń, a także reformy systemu emerytalnego.

Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 213 szkół. Spośród nich największą wiedzą wykazali się uczniowie z województwa mazowieckiego, otrzymując średni wynik na poziomie 80 proc. możliwych do zdobycia punktów. Na kolejnych miejscach znalazły się szkoły z województwa śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego uzyskując kolejno 76 proc., 75 proc. oraz 74 proc. poprawnych odpowiedzi. Średnio w skali kraju wyłonione zespoły uczniowskie osiągnęły 218 punktów na 303 możliwych do zdobycia, co oznacza 72 proc. poprawnych odpowiedzi.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji podczas II etapu konkursu, który odbędzie się po zimowych feriach, 16 marca przyszłego roku. Finał przewidziany został natomiast na 24 kwietnia przyszłego roku.