Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

Umowa z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS oraz prof. Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podpisały umowę ramową o współpracy pomiędzy instytucjami. Wspólne działania Zakładu i Uczelni, podejmowane są na rzecz upowszechniania wiedzy po ubezpieczeniach społecznych i wpisują się w ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez Zakład „Akademia Ubezpieczeń Społecznych”. Podpisana umowa jest kontynuacją wieloletniej, owocnej współpracy pomiędzy instytucjami.

podpisanie umowy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach - foma zdalna. Prezez ZUS siedzi za biurkie, w ręku trzyma kartkę z umową, przed nia monitor.

Podpisanie umowy odbyło się w formule zdalnej, przy udziale przedstawicieli Stron. Po podpisaniu umowy studenci oraz przedstawiciele uczelni wysłuchali wykładu prof. Gertrudy Uścińskiej pt. „Współczesne wyzwania finansowe, prawne i organizacyjne systemu zabezpieczenia społecznego”.