Ścieżka nawigacji

Związek Zawodowy Pracowników Centrów Wsparcia Informatyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Związek Zawodowy Pracowników Centrów Wsparcia Informatyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

logo związkuZwiązek Zawodowy Pracowników Centrów Wsparcia Informatyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, został wpisany do KRS w dniu 03.06.2016r. Skupia w swoich szeregach wyłącznie pracowników Centrów Wsparcia Informatyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Związek realizuje zadania w zakresie ochrony interesów obecnych i byłych pracowników Centrów Wsparcia Informatyki w ZUS poprzez: przestrzeganie prawa pracy, zaspakajanie potrzeb materialnych, socjalnych, kulturalnych i społecznych pracowników

Nasze cele realizujemy za pomocą szeregu uprawnień wynikających z przepisów prawa, a przede wszystkim Ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksu Pracy.

Organami statutowymi ZZP CWI w ZUS są:

 • Zjazd Delegatów
 • Zarząd
 • Prezydium Zarządu
 • Komisja Rewizyjna

Kadencja władz Związku trwa 4 lata. Związek nie posiada swoich struktur lokalnych, na szczeblu Oddziałów reprezentują nas, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w pełni upoważnieni Pełnomocnicy, Członkowie naszego Związku. W związku z centralizacją informatyki w Zakładzie, nasz Związek działa wyłącznie w Oddziałach, którym podlegają poszczególne CWI. Na dzień 1 sierpnia 2017r. są to Oddziały w Chorzowie, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rybniku, Rzeszowie, Warszawie I i Wrocławiu.

Zarząd Związku składa się z 10 osób. W obecnej kadencji 2020-2024 są to:

Prezydium Zarządu:

 • Maciej Włodarczyk – Przewodniczący
 • Tomasz Woźniak – Wiceprzewodniczący, skarbnik
 • Danuta Idzik – Wiceprzewodniczący, sekretarz
 • Grzegorz Zabegły – Wiceprzewodniczący, Rzecznik ZZP CWI
 • Tomasz Kulczyk - Wiceprzewodniczący

Członkowie Zarządu:

 • Krzysztof Glosowic - Członek Zarządu
 • Jan Polański - Członek Zarządu
 • Grzegorz Litwa - Członek Zarządu
 • Wojciech Ziółkowski - Członek Zarządu
 • Krzysztof Bohdziewicz - Członek Zarządu

 

Adres do korespondencji:

ZZP CWI w ZUS
ul. Świętokrzyska 12 pok. 613
30-015 Kraków

e-mail: zzpcwi@zus.pl