SłownikHasła na literę - F

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Forma prawna

To rodzaj bytu prawnego, jaki przybierają podmioty gospodarki narodowej wynikający z przepisów prawnych określających status prawny i zasady funkcjonowania podmiotów. W rejestrze REGON forma prawna jest określana jednoznacznie przez wskazanie podstawowej formy prawnej oraz szczególnej formy prawnej.

Podstawowa forma prawna określa, czy podmiot jest:

  • osobą prawną,
  • jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej,
  • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Szczególna forma prawna służy do określenia, czy podmiot jest zaklasyfikowany do m.in. jednej z wymienionych grup:

  • organy władzy, administracji rządowej,
  • organy kontroli państwowej i ochrony prawa,
  • wspólnoty samorządowe,
  • Skarb Państwa,
  • spółki akcyjne,
  • spółdzielnie,
  • fundusze itp.

Zobacz także