SłownikHasła na literę - Ś

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Świadczenia rehabilitacyjne

Przysługują w przypadku rokowanego odzyskania zdolności do pracy, po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego. Świadczenia rehabilitacyjne realizowane są w formie wypłat miesięcznych i przysługują na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.