Uwagi i sugestie

Oddając Państwu do dyspozycji Portal Statystyczny ZUS oczekujemy na opinie i propozycje, które pomogłyby udoskonalić działalnie Portalu i wzbogacić jego zawartość.

Zachęcamy Użytkowników do wypełnienia poniższego formularza.

Wprowadź prawidłowy adres email.
Wprowadź prawidłowy adres email.
Pole nie może być puste ani dłuższe niż 100 znaków.
Pole nie może być puste ani dłuższe niż 2000 znaków.