SłownikHasła na literę - A

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Absencja chorobowa skumulowana

Jest to – dla danego ubezpieczonego – suma dni absencji chorobowej ze zwolnień lekarskich, które ten ubezpieczony w danym roku otrzymał.

Zobacz także