SłownikHasła na literę - T

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

TERYT

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju. System zawiera identyfikatory i nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju i jest zbudowany według hierarchicznej numeracji:

  • województw,
  • powiatów,
  • gmin.

W systemie odrębnymi identyfikatorami wyróżniono:

  • miasta na prawach powiatu,
  • gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie,
  • miasta i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich,
  • dzielnice i delegatury w gminach miejskich.