SłownikHasła na literę - N

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Nieustalone zjawisko

Do pozycji tej zaliczono przypadki: braku informacji, zniekształcenia informacji lub błędnego wczytania ich w struktury bazy danych i w związku z tym nie zostały one poprawnie zidentyfikowane w przyjętych słownikach.

Zobacz także