Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - N

Nieustalone zjawisko

Do pozycji tej zaliczono przypadki: braku informacji, zniekształcenia informacji lub błędnego wczytania ich w struktury bazy danych i w związku z tym nie zostały one poprawnie zidentyfikowane w przyjętych słownikach.

Zobacz także