Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - N

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Orzeka się w przypadku naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Zobacz także