SłownikHasła na literę - R

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Rehabilitowani

Pojęcie to oznacza ubezpieczonych, którzy zostali poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej lub wypadkowej ZUS i ją ukończyli.

Zobacz także