Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - S

Stan konta emerytalnego

Kwota środków zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego (I filar, tj. bez składek zewidencjonowanych na subkontach, z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego, z uwzględnieniem składek za okres do końca danego kwartału).

Zobacz także