SłownikHasła na literę - S

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Stan subkonta

Kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonego (z uwzględnieniem waloryzacji składek, z uwzględnieniem składek za okres do końca danego kwartału).

Zobacz także