SłownikHasła na literę - N

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Nowoprzyznane świadczenie emerytalno-rentowe

Świadczenie przyznane po raz pierwszy osobie, która wcześniej nie pobierała świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zobacz także