Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Z

Zasiłki macierzyńskie

Przysługują ubezpieczonym, które w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

  • urodziły dziecko,
  • przyjęły dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
  • przyjęły dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Zasiłki macierzyńskie wypłacane są za okresy urlopu macierzyńskiego lub okresy urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz od 1 stycznia 2010 r. za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego.


Zobacz także