SłownikHasła na literę - Z

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Zasiłki opiekuńcze

Przysługują ubezpieczonym zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do 14 lat oraz w niektórych przypadkach nad zdrowym dzieckiem do lat 8, a także nad innym chorym członkiem rodziny. Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14, natomiast w przypadku sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny, w tym dzieckiem ponad 14 lat – nie dłużej niż 14 dni w roku kalendarzowym.

Zobacz także