Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Z

Zasiłki pogrzebowe

Wypłacane są po zmarłych ubezpieczonych, emerytach i rencistach, osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz po członkach ich rodzin.

Zobacz także