SłownikHasła na literę - Z

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Zasiłki pogrzebowe

Wypłacane są po zmarłych ubezpieczonych, emerytach i rencistach, osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz po członkach ich rodzin.

Zobacz także