Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - P

Płatnik składek (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)

Płatnik składek (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) to płatnik, który zgłosił się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZPA "Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej". Są to m.in. spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, agencje rządowe, spółki cywilne.

Zobacz także