Ścieżka nawigacji

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

"Współpraca kluczem do przezwyciężania wyzwań na polu delegowania pracowników z sektorów opieki, budownictwa, transportu i rolnictwa” (ACCT)

Nr Umowy: 101059239 — ACCT — ESF-2021-POW

Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach instrumentu The European Social Fund Plus (ESF+). 12 sierpnia 2022 r. pomiędzy Komisją Europejską a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu pn. „ Współpraca kluczem do przezwyciężania wyzwań na polu delegowania pracowników z sektorów opieki, budownictwa, transportu i rolnictwa / Cooperation as a key to overcoming challenges in the field of posting of workers from care, construction, transport and agriculture sectors” (ACCT) nr 101059239 — ACCT”.

logo projekty ue

Projekt jest realizowany w składzie konsorcjum międzynarodowego:

 1. Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid - CSIT Unión Profesional – Hiszpania (koordynator)
 2. Europejski Instytut Mobilności Pracy (ELMI) - Polska
 3. Health and Social Care Employees Union of Serbia - Serbia
 4. Solidaritet Norge - Norwegia
 5. Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) - Rumunia
 6. Svaz Podnikatelu Ve Stavebnictvi - Czechy
 7. Odborový svaz Stavba Ceske republiky - Czechy
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Polska

Celem projektu jest zwiększenie efektywności egzekwowania podstawowych praw pracowników delegowanych i zapewnienie swobodnego i uczciwego przemieszczania się poprzez opracowanie we współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami publicznymi rozwiązań służących przełamywaniu barier i trudności w monitorowaniu i stosowaniu przepisów Dyrektywy o delegowaniu pracowników w odniesieniu do sektorów opieki, budownictwa, transportu i rolnictwa.

Projekt ma przyczynić się m.in. do:

 • osiągnięcia lepszej ochrony pracowników delegowanych przy zapewnieniu jednocześnie, że mogą przemieszczać się swobodnie w celu wykonywania swojej pracy,
 • zwiększenia dostępności i przejrzystości informacji o szczegółowych warunkach delegowania pracowników,
 • ustanowienia kooperacji i dialogu między interesariuszami.

Zakres działania:

 • przeszkolenie interesariuszy (przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników i instytucji). Każde państwo uczestniczące w projekcie przeprowadzi szkolenie indywidualnie dostosowane do potrzeb własnego rynku;
 • przygotowanie materiałów dla pracodawców, pracowników i instytucji – artykuły na stronach internetowych i w prasie, poradniki, wyjaśnienia,
 • udział w Europejskim Kongresie Mobilności Pracy w Krakowie,
 • spotkania ekspertów – możliwość poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 328 740,27 EUR, wysokość dofinansowania przez KE 261 197,79 EUR.

Koszt realizacji Projektu dla ZUS wynosi 10 785,60 EUR, wysokość dofinansowania przez KE 8 628,48 EUR.

Termin realizacji Projektu: 01.09.2022 r. – 29.02.2024 r.