Ścieżka nawigacji

Aktualności

Drukarki dla ZUS

Zamówienie obejmowało łącznie dostawę urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych, a także usługę serwisu. Zwycięska oferta firmy Arcus SA dotyczy dostawy 3320 sztuk sprzętu, w tym 1179 drukarek oraz 2141 urządzeń wielofunkcyjnych. Wykonawca zapewnia 45 miesięczną obsługą serwisową oraz dostawę oprogramowania umożliwiającego tzw. wydruk poufny i podążający oraz funkcję wglądu w bieżącą pracę urządzeń. Wybrana oferta jest najkorzystniejszą i zawiera najniższą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. Termin do złożenia odwołania w postępowaniu upływa 25 sierpnia 2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego