Ścieżka nawigacji

Aktualności

IT szansą dla administracji publicznej

Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W SGH spotkali się w czwartek 26 czerwca przedstawiciele instytucji publicznych, państwowych i prywatnych przedsiębiorstw oraz naukowcy. Celem seminarium była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących roli IT w sektorze publicznym. Rynek komercyjny osiągnął już bowiem wysoki poziom nasycenia narzędziami elektronicznymi, teraz czas by e-usługi na szeroką skalę wdrożyła administracja publiczna. - Dlatego bardzo ważnym jest, aby instytucje publiczne korzystały z najlepszych wzorców efektywnego zarządzania IT - mówił dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dodał: - Same systemy informatyczne nie są dziś problemem, lecz właściwe zaprojektowanie dostarczanych obywatelom e-usług  i odpowiednie zorganizowanie działów IT.

Zgodził się z tym Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny m.in. za wdrożenie elektronicznej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): - Polacy korzystają z usług instytucji publicznych średnio raz, dwa razy na dwa lata i jeżeli wszystkich publicznych usług nie będą mieli dostępnych elektronicznie, to nadal będą korzystali z fizycznych urzędów. Tylko udostępnienie wszystkich usług administracji publicznej drogą elektroniczną może zmienić nastawienie Polaków. Podkreślam, że tu nie chodzi o systemy jakie wdrożymy, ale usługi jakie udostępnimy.

Jako pozytywny przykład profesjonalnego wdrażania projektów e-administracji zebrani na seminarium goście wskazali właśnie CEIDG oraz Platformę Usług Elektronicznych ZUS. CEIDG daje możliwość elektronicznego zakładania, zawieszania i likwidowania własnej firmy oraz zmiany zakresu jej działania na rynku. PUE to narzędzie do kontroli własnych składek przez ubezpieczonych i bieżących rozliczeń z ZUS dla przedsiębiorców. - Najpierw określiliśmy sobie co jest naszym celem, czyli status innowacyjnej instytucji zaufania społecznego. I pod ten cel przygotowaliśmy narzędzia, w tym e-usługi dla naszych klientów. Dzięki szerokiemu wykorzystaniu infrastruktury IT możemy obsługiwać trzy razy więcej spraw przy jednoczesnym spadku zaangażowanych w to pracowników aż o 1/3 - wyjaśniał Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.

- Ważne, by każda z instytucji publicznych posiadała własną, wypracowaną architekturę biznesową, czyli najprościej rzecz ujmując opis sposobu działania biznesowej części organizacji na poziomie kluczowych jej składowych i relacji między nimi, pokazujący, jak organizacja wykorzystuje swój potencjał do realizacji celów strategicznych. Architektura biznesowa powinna dodatkowo zawierać mechanizmy pozwalające na wykorzystanie tego opisu w procesie podejmowania decyzji w organizacji - wskazał Dariusz Śpiewak, wiceprezes ZUS ds. IT.