Ścieżka nawigacji

Aktualności

Jedyne takie losowanie

W czwartkowym (31.01) losowaniu mógł wziąć udział tylko jeden otwarty fundusz emerytalny. Tylko Amplico spełniło kryteria uczestnictwa w automatycznym przydziale nowych członków, tj. osiągnęło wyższą niż średnia stopę zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządza mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich funduszy. Tym samym do Amplico OFE trafiło 216 923 ubezpieczonych, którzy nie zdecydowali, do którego otwartego funduszu emerytalnego chcą należeć.

Obowiązek wyboru otwartego funduszu emerytalnego mają wszyscy ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1968 roku, którzy podjęli pierwszą pracę bądź rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ci, którzy nie dokonali samodzielnego wyboru, są przypisani do danego funduszu w wyniku losowania odbywającego się dwa razy do roku (w ostatnim dniu roboczym stycznia i lipca). ZUS zawsze wcześniej przypomina drogą listowną o dopełnieniu obowiązku wyboru OFE. Tym razem wezwania trafiły do 340 142 osób. Jak więc widać duża część adresatów korespondencji zdążyła jeszcze przed losowaniem wybrać fundusz.

Zarówno Amplico OFE, jak i ZUS zawiadomią przydzielonych do funduszu ubezpieczonych o tym fakcie.