Ścieżka nawigacji

Usługa poświadczania wydanych zaświadczeń o niezaleganiu

Usługa poświadczania wydanych zaświadczeń o niezaleganiu

Usługa poświadczania wydanych zaświadczeń o niezaleganiu
Wypełnij pole: Numer zaświadczenia
Numer zaświadczenia powinien składać się co najmniej z 15 znaków

(opcjonalny)

Wypełnij pole: Identyfikator
Wprowadź poprawny PESEL
Wprowadź poprawny NIP
Wprowadź poprawny REGON
Wprowadź poprawny Seria i nr dowodu tożsamości
Data w formacie rrrr-mm-dd
Podano datę wcześniejszą niż 1900
Podano datę dzisiejszą
Format daty jest niepoprawny
Podano dzisiejszą datę

Komunikaty w sprawie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek

Komunikat w sprawie unieważnienia zaświadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr  570171ZN17/0001293 z dnia 24.04.2017 r. jest nieważne.