Ścieżka nawigacji

Aktualności

Nowy wiceprezes ZUS ds. IT

Radosław Stępień jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego - kierunek informatyka i ekonometria. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie nauk aktuarialnych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ukończył studium dla doradcy inwestycyjnego - analityka papierów wartościowych oraz studium dla dyrektorów finansowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz Ministerstwie Finansów, odpowiadając za kwestie informatyczne i analizy strategiczne. W latach 2006-2010 pełnił funkcje kierownicze w Banku Gospodarstwa Krajowego, począwszy od dyrektora departamentu eksploatacji systemów teleinformatycznych, przez dyrektora departamentu rozwoju systemów bankowych i dyrektora departamentu wsparcia informatyki po dyrektora banku w obszarze IT. Następnie objął stanowisko dyrektora departamentu badań demograficznych w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie odpowiadał również za przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań w 2011 roku, skąd przeszedł do PKO Banku Polskiego, w którym kierował projektami w obszarze restrukturyzacji i windykacji. W ostatnim czasie pełnił funkcję dyrektora departamentu informatyzacji i rejestrów sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Radosław Stępień posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa międzynarodowego. Jako ekspert Rady Europy uczestniczył w realizacji istotnych projektów tej organizacji m.in. w zakresie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finasowania terroryzmu. Był również wiceprzewodniczącym informatycznej grupy roboczej w organizacji międzynarodowej Egmont Group.

W czasie wolnym biega i oddaje się swojej pasji, którą jest fotografia.