Ścieżka nawigacji

Aktualności

Outsourcing pracowniczy: komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zawierania przez płatników z firmą zewnętrzną umów o świadczenie usług "outsourcingu pracowniczego".

Zatem pracodawcy zamierzający skorzystać z usługi outsourcingowej, powinni zwrócić szczególną uwagę rozważając zawarcie takich umów.