Ścieżka nawigacji

Aktualności

Pełnia praw po stronie ZUS

- To przełomowy moment. Od dziś nie ma już żadnych niedomówień i żadnych wątpliwości. Całość autorskich praw majątkowych do wszystkich narzędzi KSI należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Serdecznie dziękuję firmie Asseco za otwartość na zaproponowane ramy porozumienia – powiedziała tuż po zawarciu porozumienia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W 2010 roku Asseco Poland S.A. przekazało prawa autorskie majątkowe do oprogramowania użytkowego KSI. Dzisiaj postawiono kolejny krok w postaci przekazania na rzecz ZUS udziału Asseco Poland S.A. w prawach do narzędzi, wspomagających eksploatację KSI.

- Asseco jest twórcą systemu KSI ZUS i od lat odpowiada za jego rozwój oraz sprawne funkcjonowanie. KSI jest niewątpliwie nowoczesnym oraz bezpiecznym systemem, a podpisane porozumienie jest dobrym przykładem partnerskiej współpracy pomiędzy ZUS i Asseco – dodał Tadeusz Dyrga, wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A. odpowiedzialny za projekty w obszarze ubezpieczeń społecznych.

Z dniem podpisania porozumienia, czyli 30 maja 2016 roku,  Asseco Poland S.A. przeniosło na Zakład Ubezpieczeń Społecznych „swój udział we współwłasności narzędzi i procedur wspomagających administrowanie i eksploatowanie KSI oraz repozytorium postaci eksploatacyjnej KSI”. Tak więc ZUS ma już pełnię autorskich praw majątkowych, a tym samym może korzystać bez żadnych ograniczeń z kodów źródłowych oprogramowania narzędziowego wspomagającego eksploatację Kompleksowego Systemu Informatycznego. Asseco Poland S.A. potwierdziło jednocześnie rezygnację z jakichkolwiek roszczeń wobec ZUS, które mogłyby wynikać z zawartych wcześniej umów na utrzymanie KSI. W celu zapewnienia możliwości kontynuowania zawartej w 2013 r. umowy na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił Asseco Poland S.A. nieodpłatnej licencji do narzędzi KSI.

Zawarte porozumienie zapewnia Zakładowi pełną swobodę przy trwającym postępowaniu przetargowym na utrzymanie KSI, które zostało ogłoszone w ubiegłym roku. Wyłoniony w tym postępowaniu wykonawca przejmie utrzymanie systemu informatycznego ZUS w październiku przyszłego roku.