Ścieżka nawigacji

Aktualności

Rośnie świadomość PUE

Prowadzona od początku stycznia tego roku kampania informacyjno-promocyjna Platformy Usług Elektronicznych ZUS dobiega właśnie do finału. Zakończyliśmy już emisję spotów w radiu i telewizji, dwa tygodnie potrwa jeszcze natomiast kampania w prasie.  Efekty kampanii widoczne są zarówno w liczbie nowo zarejestrowanych na PUE profili oraz we wzroście rozpoznawalności marki PUE. W trakcie całej kampanii przybyło ponad 175 tys. nowych klientów e-ZUS, co oznacza przyrost profili aż o ponad 45 proc. Świadomość marki PUE wśród Polaków badała na zlecenie Zakładu firma Millward Brown. I tak w grudniu ubiegłego roku, przed startem kampanii informacyjno-promocyjnej rozpoznawalność PUE wśród Polaków oscylowała na poziomie 10 proc., obecnie jest to już 18 proc. Co ciekawe, większy odsetek  prawidłowo identyfikujących Platformę Usług Elektronicznych ZUS nie jest wcale wśród płatników składek, czyli przedsiębiorców, ale wśród ubezpieczonych. Tu aż 20 proc. osób wskazuje na PUE jako elektroniczny urząd uruchomiony przez ZUS. Spośród osób, które kojarzą markę PUE, 63 proc. jest zdania, że to nowoczesny sposób komunikacji z ZUS, a 55 proc, że to wygodny sposób załatwiania spraw urzędowych. W tym aspekcie bardzo istotna pozostaje ocena respondentów, którzy identyfikują ZUS jako najlepiej zinformatyzowaną instytucję publiczną w kraju - 19 proc. wskazań. Drugie w kolejności są urzędy gmin i miast, które  uzyskały 12 proc. wskazań. Aż 46 proc. ankietowanych identyfikuje ZUS jako tę instytucję, która na najszerszą skalę stosuje usługi elektroniczne dla swoich klientów.

Kampania informacyjno-promocyjna Platformy Usług Elektronicznych ZUS była prowadzona w większości polskich stacji telewizyjnych oraz w rozgłośniach radiowych o największym zasięgu, a obecnie kontynuowana jest jeszcze w tygodnikach Newsweek i Kurier TV. W jej ramach został również uruchomiony specjalny kanał "Elektroniczny ZUS" w serwisie filmowym YouTube. Kampania była możliwa dzięki sprawnej realizacji całego projektu budowy Platformy Usług Elektronicznych. W związku z bardzo dobrą oceną projektu przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie oraz poczynionymi przy realizacji projektu oszczędnościami ZUS otrzymał dodatkowo 15 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę i promocję PUE. Na samą kampanię informacyjno-promocyjną ZUS przeznaczył 4,5 mln zł.