Ścieżka nawigacji

Aktualności

Skład Zarządu ZUS już pełny

Oba powołania odbyły się na wniosek prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej. Dorota Bieniasz zastępuje, odwołaną na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej, Elżbietę Łopacińską. Dr Marcin Wojewódka obejmuje zaś stanowisko, na którym był wakat od listopada ubiegłego roku.

- Dwoje nowych członków Zarządu to osoby z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem. Gwarantują pełen profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków, a tych w codziennej pracy brakować im nie będzie - powiedziała po decyzji Rady Nadzorczej, prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Dorota Bieniasz od początku kariery zawodowej związana jest z tematyką zabezpieczenia społecznego. Nowa wiceprezes ZUS, Dorota Bieniasz, odpowiedzialna za obszar świadczeń i orzecznictwaPracowała kolejno w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W ostatnich latach była członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a także zastępcą dyrektora zespołu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pracując w departamencie ubezpieczeń społecznych MRPiPS brała udział w przygotowaniach do wprowadzenia systemu koordynacji zabezpieczenia społecznego w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Opracowywała i negocjowała także szereg umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego. Z wykształcenia jest prawnikiem po Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również podyplomowe studia Prawa Europejskiego prowadzone przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wraz z Francuską Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

- System zabezpieczenia społecznego nie jest dla mnie teorią, ale codzienną praktyką. Swoje doświadczenie w tej materii chcę jak najlepiej spożytkować na rzecz klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszak ZUS w swoich działaniach musi być ukierunkowany na klienta i jego sprawy - mówi nowy członek Zarządu ZUS ds. świadczeń, Dorota Bieniasz.

Dr Marcin Wojewódka jest radcą prawnym, specjalistą z zakresu zarządzania i administracji. Nowy człnek zarządu ZUS, dr Marcin Wojewódka, odpowiedzialny za za administrację i sprawy pracowniczeKarierę zawodową rozpoczynał w administracji państwowej, a ostatnio zarządzał jedną z wiodących polskich kancelarii prawnych specjalizującą się obszarze prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Posiada doświadczenie z pracy w firmach doradczych Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting. Obok zbiorowego prawa pracy, projektów restrukturyzacyjnych i organizacyjnych oraz relacji ze związkami zawodowymi, specjalizuje się w tematyce pracowniczych programów emerytalnych, czyli III filara polskiego systemu zabezpieczenia emerytalnego. Od kilku lat w międzynarodowych rankingach prawniczych "The Legal 500" oraz "Chambers and Partners" jest wskazywany w pierwszej trójce specjalistów z zakresu prawa pracy w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a tytuł doktora uzyskał w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu psychologii zarządzania personelem oraz studia doktoranckie z ekonomii.

Członkiem Zarządu ZUS odpowiedzialnym za obszar IT jest powołany 26 kwietnia, na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej, Michał Możdżonek. Za pion finansów w Zarządzie Zakładu odpowiada już od ponad dwóch lat Paweł Jaroszek.