Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak otrzymać zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych z funduszu wypadkowego FUS

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do konta na PUE. Konto na PUE, możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w placówce ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło profilu zaufanego ePUAP.
 3. Protokół powypadkowy albo kartę wypadku, decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (chyba że dokumenty te są już w ZUS).
 4. Fakturę lub rachunek, w którychsą wymienione wykonane świadczenia. Usługę z zakresu stomatologii lub szczepień ochronnych możesz wykonać jedynie w placówce, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i świadczenie nie jest refundowane na podstwie odrębnych przepisów.

Jakie są terminy?

Wniosek rozpatrujemy nie później niż w ciągu miesiąca.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na konto PUE.
 2. W katalogu usług wybierz "Złożenie dokumentu PR-1", uzupełnij dane w formularzu i wydrukuj go.
 3. Przekaż wniosek do wypełnienia placówce, która wykonuje usługę.
 4. Złóż wypełniony wniosek i dokumentację w ZUS lub wyślij pocztą.

Dalsze kroki

 1. Zbada Cię lekarz konsultant stomatolog i lekarz orzecznik.
 2. Otrzymasz decyzję o przyznaniu albo odmowie prawa do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna usługi

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2189).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych PR-1, który możesz pobrać w placówce ZUS lub ze strony internetowej ZUS.
 2. Protokół powypadkowy albo kartę wypadku, decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (chyba że dokumenty są już w ZUS).            
 3. Fakturę lub rachunek, w których są wymienione wykonane świadczenia. Usługę z zakresu stomatologii lub szczepień ochronnych możesz wykonać jedynie w placówce, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i świadczenie nie jest refundowane na podstwie odrębnych przepisów.

Jakie są terminy?

Wniosek rozpatrujemy nie później niż w ciągu miesiąca.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij wniosek PR-1 i przekaż do wypełnienia placówce, która wykonuje usługę.
 2. Złóż wniosek wraz z dokumentacją w placówce ZUS.

Dalsze kroki

 1. Zbada Cię lekarz konsultant stomatolog i lekarz orzecznik.
 2. Otrzymasz decyzję o przyznaniu albo odmowie prawa do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna usługi

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2189).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych PR-1, który możesz pobrać w placówce ZUS lub ze strony internetowej ZUS.
 2. Protokół powypadkowy albo kartę wypadku, decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (chyba że dokumenty są już w ZUS).            
 3. Fakturę lub rachunek, w których są wymienione wykonane świadczenia. Usługę z zakresu stomatologii lub szczepień ochronnych możesz wykonać jedynie w placówce, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i świadczenie nie jest refundowane na podstwie odrębnych przepisów. 

Jakie są terminy?

Wniosek rozpatrujemy nie później niż w ciągu miesiąca.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij wniosek PR-1 i przekaż do wypełnienia placówce, która wykonuje usługę.
 2. Złóż wniosek wraz z dokumentacją w placówce ZUS.

Dalsze kroki

 1. Zbada Cię konsultant - lekarz stomatolog i lekarz orzecznik.
 2. Otrzymasz decyzję o przyznaniu albo odmowie prawa do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna usługi

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2189).