Ścieżka nawigacji

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla ubezpieczonych

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla ubezpieczonych

Jeśli jesteś ubezpieczonym i masz konto na PUE ZUS, możesz teraz samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie instytucji, która tego oczekuje (na przykład bankowi).

Co zrobić aby samodzielnie utworzyć potwierdzenie z danymi z ZUS?

Aby utworzyć dokument z danymi musisz:

 1. zalogować się do swojego konta na PUE ZUS
 2. przejść do zakładki Ubezpieczony
 3. z bocznego menu wybrać Moje dane – potwierdzenia
 4. wskazać dane, które są Ci potrzebne na potwierdzeniu. Masz do wyboru:
 • dane o aktualnych zgłoszeniach do ubezpieczeń,
 • dane o wysokości podstawy wymiaru składek,
 • informacje o przerwach w pracy,
 • informacje o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.
 1. zatwierdzić swój wybór.

Jak wygląda potwierdzenie z danymi z ZUS i co można z nim zrobić?

Jeśli w oknie wyboru danych zaznaczyłeś na przykład, że chcesz utworzyć potwierdzenie, że jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, Twoje potwierdzenie będzie wyglądać tak:

wizualizacja potwierdzenia ubezpieczenia

Potwierdzenie możesz zapisać jako plik PDF, XML lub wysłać na dowolny adres e-mail. Możesz je też wydrukować. Plik, który system wysyła na adres e-mail, jest odpowiednio zabezpieczony.

Jak możesz sprawdzić, że dokument pochodzi z ZUS?

Potwierdzenie jest opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS. Jest to dowód, że dokument został utworzony w systemie informatycznym ZUS.

Ważność pieczęci sprawdzisz, gdy klikniesz w jej ikonę:

wizualizacja pieczęci zus - kwalifikowana pieczęć elektroniczna

We właściwościach pieczęci możesz sprawdzić szczegóły kwalifikowanego certyfikatu pieczęci, w tym:

wydawcę certyfikatu,

okres ważności certyfikatu,

potwierdzenie, że został wydany dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pojawi się także informacja, czy dokument opatrzony pieczęcią nie został zmieniony.

Dodatkowo pracownik instytucji, której przekażesz dokument może sprawdzić jego autentyczność w udostępnionej przez nas wyszukiwarce.

Każde potwierdzenie zawiera dane, które pozwalają na jego jednoznaczną identyfikację:

 • unikatowy numer (znak),
 • datę utworzenia potwierdzenia,
 • identyfikator ubezpieczonego.

Aby potwierdzić autentyczność wystawionego potwierdzenia, musisz podać te dane. Po wyszukaniu potwierdzenia możesz wyświetlić jego zawartość.

Zaloguj się do portalu PUE ZUS i sprawdź, jak działa nowa funkcja.