Ścieżka nawigacji

E-ZLA Jesteś przedsiębiorcą i ubiegasz się o zasiłek chorobowy

E-ZLA Jesteś przedsiębiorcą i ubiegasz się o zasiłek chorobowy

 • Rozwiń menu Zwiń menu Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Twoje zaświadczenie e-ZLA zostało przekazane do ZUS. Nie musisz otrzymywać od lekarza wydruku e-ZLA, a jeśli go otrzymałeś nie musisz składać w ZUS.

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, wystąp do ZUS z wnioskiem o ten zasiłek.

  • Jeśli otrzymałeś pierwsze zaświadczenie e-ZLA – jako wniosek o zasiłek złóż jeden z następujących dokumentów:
   • zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b albo
   • wniosek o zasiłek chorobowy na druku ZAS-53 lub w innej formie (wniosek taki powinien zawierać Twoje imię i nazwisko, adres, okres niezdolności do pracy, jeśli znasz – to także serię i numer wystawionego Ci zaświadczenia lekarskiego, informację, jeśli Twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, wypadkiem przy pracy albo choroba zawodową oraz wskazanie, czy okres tej niezdolności przypada w czasie ubezpieczenia, czy po jego ustaniu).

  • Jeśli otrzymałeś kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres – jako wniosek o zasiłek złóż jeden z następujących dokumentów:
   • zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b, wypełnione tylko do pkt. 1, albo
   • wniosek o zasiłek chorobowy na druku ZAS-53 lub w innej formie (wniosek taki powinien zawierać Twoje imię i nazwisko, adres, okres niezdolności do pracy, jeśli znasz – to także serię i numer wystawionego Ci zaświadczenia lekarskiego, informację, jeśli Twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, wypadkiem przy pracy albo choroba zawodową oraz wskazanie, czy okres tej niezdolności przypada w czasie ubezpieczenia, czy po jego ustaniu), albo
   • wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA – jeśli otrzymałeś go od lekarza.
  Dokumenty Z-3b i ZAS-53 są dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl. Jeśli masz profil na PUE ZUS, możesz je wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, wystąp do ZUS z wnioskiem o ten zasiłek.

  • Jeśli otrzymałeś pierwsze zaświadczenie lekarskie – jako wniosek o zasiłek złóż w ZUS:
   • zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b albo
   • wniosek o zasiłek chorobowy na druku ZAS-53 lub w innej formie (wniosek taki powinien zawierać Twoje imię i nazwisko, adres, okres niezdolności do pracy, jeśli znasz – to także serię i numer wystawionego Ci zaświadczenia lekarskiego, informację, jeśli Twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, wypadkiem przy pracy albo choroba zawodową oraz wskazanie, czy okres tej niezdolności przypada w czasie ubezpieczenia, czy po jego ustaniu) oraz
   • zaświadczenie lekarskie, które otrzymałeś od lekarza (możesz nie składać w ZUS tego zaświadczenia, jeśli masz profil na PUE ZUS i sprawdziłeś, że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu).
  • Jeśli otrzymałeś kolejne zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym za nieprzerwany okres – jako wniosek o zasiłek złóż w ZUS zaświadczenie lekarskie, które otrzymałeś od lekarza (możesz nie składać w ZUS tego zaświadczenia, jeśli masz profil na PUE ZUS i sprawdziłeś, że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu).
   Jeśli nie składasz zaświadczenia lekarskiego otrzymanego od lekarza, gdyż lekarz wprowadził je już do systemu, jako wniosek o zasiłek możesz złożyć jeden z następujących dokumentów:
   • zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b, wypełnione tylko do pkt. 1, albo
   • wniosek o zasiłek chorobowy na druku ZAS-53 lub wniosek w innej formie (wniosek taki powinien zawierać Twoje imię i nazwisko, adres, okres niezdolności do pracy, jeśli znasz – to także serię i numer wystawionego Ci zaświadczenia lekarskiego, informację, jeśli Twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, wypadkiem przy pracy albo choroba zawodową oraz wskazanie, czy okres tej niezdolności przypada w czasie ubezpieczenia, czy po jego ustaniu).

   Dokumenty Z-3b i ZAS-53 są dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl. Jeśli masz profil na PUE ZUS, dokumenty te możesz wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

   Ważne!
   Jeśli Twoje zaświadczenie lekarskie obejmuje także okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, powinieneś złożyć w ZUS dodatkowo oświadczenie na druku Z-10. Oświadczenie to jest dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl. Jeśli masz profil na PUE ZUS, oświadczenie możesz wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.