Ścieżka nawigacji

Mały ZUS plus - zgłoszenie do ubezpieczeń

Mały ZUS plus - zgłoszenie do ubezpieczeń

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne w 2020 r.? Przeczytaj

Jeśli chcesz po raz pierwszy skorzystać z „małego ZUS plus ” to zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi musisz złożyć w ZUS dokumenty:

albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

  • zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać nie później niż w terminie 7 dni  liczonych od dnia spełnienia warunków do korzystania z „małego ZUS plus”.

Ważne!
Jeśli chcesz korzystać z "małego ZUS plus", oprócz dokumentów zgłoszeniowych, przekaż  również dokumenty ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II za miesiąc, w którym przystępujesz do „małego ZUS”.

Sprawdź jak obliczyć podstawę wymiaru składek i rozliczyć niższe składki w artykule "Mała działalność gospodarcza plus (MDG+) jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na okres luty-grudzień 2020 r. na nowych zasadach".

Szczegółowe zasady korzystania z "małego ZUS plus" są w tekście "Mały ZUS plus od 1 lutego 2020 r. - wyjaśnienia z przykładami".