Ścieżka nawigacji

Nadpłaty

Nadpłaty

Jesteś przedsiębiorcą i po analizie dokumentów rozliczeniowych i płatniczych za dany okres rozliczeniowy stwierdziłeś, że opłaciłeś składki w zawyżonej wysokości? Możesz złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak rozliczymy nadpłatę

Jeśli masz zaległości –  nadpłata je pomniejszy.
Jeśli nie masz zaległości – doliczymy nadpłatę do bieżących lub przyszłych składek.
Jeśli chcesz, żebyśmy zwrócili Ci nadpłatę  - złóż wniosek o jej zwrot (RZS-P -  wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek).

Jak złożyć wniosek

Wniosek możesz przekazać nam:

 • w placówce
 • przez PUE,
 • za pośrednictwem poczty albo kuriera

Kiedy otrzymasz zwrot nadpłaty

Nadpłatę zwrócimy Ci w ciągu 30 dni od dnia, w którym:

 • wpłynie do nas Twój wniosek,
 • otrzymamy imienny raport korygujący za ubezpieczonego, którego dotyczy nadpłata, oraz deklarację rozliczeniową korygującą.

Jeżeli nie zwrócimy Ci nadpłaty w ciągu 30 dni -  zapłacimy Ci odsetki takie jak od zaległości podatkowych.

Szczegółowe informacje znjadziesz w Katalogu usług.

Kiedy nadpłata się przedawnia

Nadpłata przedawnia się po 5 latach. Termin przedawnienia liczymy w zależności od tego, kiedy powstała nadpłata:

 • jeśli po 31 grudnia 2011 roku, to od:
  • otrzymania od nas zawiadomienia,
  • faktycznego opłacenia składek – jeśli nie było  braku zawiadomienia,
 • jeśli  przed 1 stycznia 2012 r. – to od 1 stycznia 2012 r.  – chyba że nadpłata przedawniła się wcześniej.

Ważne! Nadpłata może wynikać także z przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek. Sprawdź, jaka jest granica rocznej podstawy wymiaru składek za ten rok.

Jeśli stwierdzisz przekroczenie

Złóż dokumenty korygujące. Wtedy będziemy mogli rozliczyć nadpłatę.

Jeśli twój pracownik, za którego płacisz składki, stwierdzi przekroczenie

Może złożyć wniosek, abyśmy ustalili, czy została przekroczona roczna granica podstawy składek na ubezpieczenie Twojego pracownika. Jeżeli tak będzie, powiadomimy o tym Ciebie i osobę ubezpieczoną.

Jeśli stwierdzimy przekroczenie lub inną nadpłatę

Wyślemy Ci zawiadomienie w tej sprawie. Złóż dokumenty korygujące. Wtedy będziemy mogli rozliczyć nadpłatę.

Ważne! Zawiadomienia nie wysyłamy, jeżeli nienależnie opłacone składki przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Podstawa prawna

 • Art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300),
 • Art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ust. 6 c, 8 i 8d,
 • Art. 19 ust. 6b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.