Ścieżka nawigacji

Aktualności

W ZUS konferencja "EMC – zmieniający się świat administracji"

W panelach dyskusyjnych uczestniczyli eksperci ze świata nauki, administracji, sektora bankowego i płatniczego oraz klienci ZUS, w tym przedstawiciele pokolenia silver (grupa osób po 50–55 roku życia). Celem konferencji było omówienie ewolucji cyfrowej w administracji, kierunków rozwoju w elektronizacji kontaktu z klientem, rozwiązań mobilnych i płatności bezgotówkowych.

– Dzięki współpracy z instytucjami publicznymi i rynkiem informatycznym okres pandemii wykorzystaliśmy do dalszego rozwoju cyfryzacji ZUS. Było to również inwestowanie w rozwiązania, które dały nam gotowość do realizacji nowych zadań – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

konferencja emc - paneliści ​​​​​​​

– Od pewnego czasu stosujemy strategię, zgodnie z którą nowe usługi dla obywateli opieramy na nowoczesnych rozwiązaniach. Mamy jednak dług technologiczny i niektóre procesy wymagają w części cyfrowych rozwiązań, a w części tradycyjnych metod załatwiania spraw – dodała profesor.

ZUS we współpracy z instytucjami finansowymi od wielu lat zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form odbioru świadczeń. Od kilkunastu lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe stopniowo rosną. Jeszcze w 2005 r. było ich nieco ponad 40 proc., a w 2008 r. – połowa. Świadczenie w formie bezgotówkowej najczęściej pobierają mieszkańcy północnej i północno-zachodniej Polski.

W okresie od grudnia 2022 r. do marca 2023 r. udział nowo przyznanych świadczeń emerytalnych wypłacanych na rachunki płatnicze wyniósł 87,4 proc. Oznacza to wzrost o 1,2 proc. kwartał do kwartału. 77,3 proc. klientów ZUS otrzymuje emerytury i renty bezpośrednio na rachunek bankowy (wzrost o 0,4 proc. kw./kw.), a 88 proc. zasiłków jest wypłacanych na konto (wzrost o 0,5 proc. kw./kw.).

Patronat honorowy nad konferencją „EMC-zmieniający się świat administracji” objęli: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.