Ścieżka nawigacji

Biogram P. Majewski Kraków 2019

Biogram P. Majewski Kraków 2019

PIOTR MAJEWSKI

Dr Piotr Majewski jest od ponad 10 lat wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i trenerem biznesu prowadzącym szkolenia dla zakładów ubezpieczeń oraz jednostek PG Policji. Pełni funkcję eksperta w Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz jest autorem raportów „Przestępczość ubezpieczeniowa” opracowanych dla tej instytucji. Autor szkolenia posiada duże doświadczenie zawodowe i naukowe z zakresu przestępczości ubezpieczeniowej poparte prowadzeniem projektów badawczych dotyczących przestępczości ubezpieczeniowej. Ponadto jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu przestępczości ubezpieczeniowej, które ukazały się między innymi w Miesięczniku Ubezpieczeniowym. Występował także jako prelegent na konferencjach z cyklu Insurance Meeting Point. Dr Piotr Majewski od wielu lat regularnie występuje na branżowych konferencjach poświęconych przestępczości bankowej i ubezpieczeniowej w Szczecinie oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od ponad 5 lat koordynuje program edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem dla Związku Banków Polskich.

 

4 kwietnia 2019 czwartek
11.15−12.45

ŚWIADOMOŚĆ RYZYKA W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

* Jak badać świadomość ryzyka w ubezpieczeniach społecznych? Potrzeba interdyscyplinarnego podejścia.

* Jak skutecznie upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych? 

fota P. Majewski Kraków 2019

 

zdjęcie P. Majewski