Ścieżka nawigacji

Odstąpienie od zabezpieczenia

Odstąpienie od zabezpieczenia

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Właściciela, współwłaściciela, użytkownika/ współużytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową.
  • Właściciela ruchomości obciążonej zastawem.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (PESEL lub NIP), telefon, adres zamieszkania/ siedziby
   • placówkę ZUS właściwą ze względu na Twoje miejsce zamieszkania
   • w przypadku hipoteki przymusowej:
    • położenie nieruchomości (miejscowość, gmina/ dzielnica)
    • oznaczenie nieruchomości (nr księgi wieczystej, działki, powierzchnia)
   • w przypadku zastawu skarbowego:
    • numer seryjny/ ewidencyjny i rodzaj ruchomości lub prawa majątkowego (maszyny, urządzenia, papiery wartościowe)
    • numer rejestracyjny i marka pojazdu (samochody)
   • treść żądania
   • uzasadnienie żądania
   • proponowane warunki odstąpienia od zabezpieczenia
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.
  • Dokumenty uzasadniające odstąpienie od zabezpieczenia, np. dokumentacja dotycząca wartości nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaży, oświadczenia innych wierzycieli o wyrażeniu zgody na odstąpienie od posiadanych przez nich zabezpieczeń, dokumentacja wywłaszczeniowa.
  • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - jeżeli wniosek składa Twój pełnomocnik.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie .

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Podanie możesz:

  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • wysłać pocztą na adres naszej placówki
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Po otrzymaniu Twojego wniosku weryfikujemy, czy jest on zasadny.
  Uwzględniamy przy tym:

  • wartość przedmiotu zabezpieczenia
  • zabezpieczenia ustanowione na rzecz innych wierzycieli
  • możliwość zabezpieczenia wierzytelności ZUS na innych nieruchomościach lub innych prawach majątkowych dłużnika
  • wysokość i okres zadłużenia
  • efektywność dotychczas prowadzonego postępowania egzekucyjnego
  • możliwość wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości objętej postępowaniem w sprawie odstąpienia od zabezpieczenia hipotecznego lub z majątku ruchomego objętego postępowaniem w sprawie odstąpienia od zabezpieczenia zastawem.

  Jeśli rozpatrzymy Twój wniosek pozytywnie, sporządzimy promesę. Określimy w niej
  warunki, po spełnieniu których odstąpimy od zabezpieczenia. Promesa jest ważna przez
  oznaczony okres (nie dłuższy niż 3 miesiące). Liczymy go od dnia następującego po dniu,
  w którym ją wystawiliśmy.
  Jeżeli rozpatrzymy Twój wniosek odmownie, poinformujemy Cię, że nie wyrażamy zgody
  na odstąpienie od zabezpieczenia.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej.

   

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Nie możesz odwołać się od naszego rozstrzygnięcia. Możesz złożyć kolejny wniosek , jeśli zmienisz warunki odstąpienia od zabezpieczenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   •  e-mailem: cot@zus.pl
  • przez Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
  • przez czat na stronie www.zus.pl
  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00. Więcej informacji znajdziesz na www.zus.pl .
   

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204, z późn. zm.).

Odstąpienie od zabezpieczenia

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Odstąpienie od zabezpieczenia (pdf, 180 kB)