Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

Gratulacje dla najlepszej "16" w Polsce

W II etapie konkursu "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" blisko 650 uczniów odpowiadało na 23 pytania testowe wielokrotnego wyboru i dwa pytania opisowe. Młodzież musiała się zmierzyć m.in. z pytaniami dotyczącymi daty wprowadzenia pierwszych ubezpieczeń społecznych, źródeł przychodu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, warunków do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, czy rodzaju dokumentów, na których pracodawca rozlicza się z opłacanych składek. W ramach pytań otwartych uczniowie musieli wyliczyć i opisać świadczenia, jakie przysługują z racji opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe oraz instytucje, do jakich zgłoszony zostaje przedsiębiorca przy rejestracji firmy w tzw. jednym okienku. Zdaniem nauczycieli, którzy  towarzyszyli swoim wychowankom podczas konkursu, pytania były trudne. Zdania wśród uczniów były podzielone. Najlepszy zespół drugiego etapu konkursu to Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie (woj. małopolskie), który na 129 możliwych do zdobycia punktów, uzyskał ich aż 127. Na drugim miejscu w zestawieniu punktowym uplasował się Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 z Poznania.

 - Gratulujemy zarówno zwycięzcom drugiego etapu konkursu, jak i wszystkim zespołom, które brały w nim udział, gdyż poziom wiedzy zaprezentowany w tym etapie przez uczniów był bardzo wysoki. Można powiedzieć, że wszyscy, którzy dotychczas wzięli udział w konkursie i projekcie "Lekcje z ZUS" już wygrali. Wygrali, bo zyskali wiedzę, która z pewnością pomoże im w dorosłym życiu, niezależnie od tego czy założą własne firmy, czy podejmą w jakiejś firmie pracę  - mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Finał konkursu "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" już za miesiąc tj. 24 kwietnia w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.