Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS

Edukacja z ZUS

Ubezpieczenia społeczne towarzyszą nam przez całe życie. Dlatego jesteśmy przekonani, że wiedzę o nich należy przekazywać już od najmłodszych lat. Młode pokolenie nie powinno wchodzić w dorosłość bez podstawowej wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Wiedza ta stanowi bowiem ochronny parasol przed zdarzeniami, które mogą je spotkać, np. utratą pracy czy niezdolnością do jej wykonywania. Właśnie dlatego uczymy o ubezpieczeniach społecznych już od najmłodszych lat.

Każdy z projektów edukacyjnych ZUS dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. Zapewniamy bezpłatne materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne dla nauczycieli. Pomocą w realizacji projektów służą koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji w każdym oddziale ZUS. 

Prezentacja "Poznaj projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" (pptx 9,6mb)

Broszura "Od małego świadomi ryzyka bezpieczni do końca życia. Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyd. 2022 r." (pdf 6,3mb).

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Z myślą o najmłodszych organizujemy wycieczki do naszych oddziałów z pogadanką edukacyjną. Nasi eksperci opowiadają też w przedszkolu dzieciom o ubezpieczeniach społecznych i swojej pracy w ZUS. Specjalnie dla przedszkolaków przygotowaliśmy kolorowankę edukacyjną „Zawsze Użyteczna Skarbonka”.

Projekt z ZUS

 

„Projekt z ZUS” to projekt edukacyjny pod patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki realizowany w szkołach podstawowych. Jego celem jest wprowadzenie uczniów w podstawowe zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce. Podczas jednej lekcji uczniowie dowiadują się, dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek.

Zadaniem uczestników projektu jest wykonanie pracy konkursowej (w formie filmu, plakatu lub komiksu), wyjaśniającej dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Najlepsze prace uczniów są nagradzane i publikowane na stronie zus.pl/edukacja.

Od 2017/2018 roku w „Projekcie z ZUS” uczestniczyło ponad 50 tys. uczniów.

Lekcje z ZUS

 

„Lekcje z ZUS” to projekt Zakładu skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Projekt prowadzimy pod patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki. Powstał on by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń. Dają też praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

 „Lekcje z ZUS” opieramy na częstej interakcji z uczniami, dlatego przygotowaliśmy prezentacje i filmy. Proponujemy też krzyżówki i quizy, dzięki którym uczniowie w przystępny i atrakcyjny sposób pogłębią swoją wiedzę o ubezpieczeniach społecznych.

Opracowaliśmy, wydaliśmy i udostępniamy bezpłatnie grę planszową „Specjalista ZUS”. Dzięki niej uczeń wciela się w rolę pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wspina się po szczeblach kariery zawodowej. Podczas tej drogi dowiaduje się więcej o ubezpieczeniach społecznych. Doradca metodyczny Ośrodka Rozwoju Edukacji pozytywnie ocenił grę i polecił ją także dla uczniów o specjalnych potrzebach (np. z diagnozą ADHD).

Od 2014 roku w „Lekcjach z ZUS” wzięło udział łącznie ponad 486 tys. uczniów.

   

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej ubezpieczeniach społecznych”

​​​​​​​

Po „Lekcjach z ZUS” zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Ministerstwo Edukacji i Nauki doceniło rangę edukacyjną i prestiż Olimpiady. Dlatego też od kwietnia 2020 r. znalazła się ona w wykazie olimpiad tematycznych. Tym samym od roku szkolnego 2021/2022 laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05, natomiast w bieżącym roku szkolnym także w zakresie kwalifikacji EKA.04.

Laureaci (I, II i III miejsce) oraz finaliści Olimpiady otrzymują od współpracujących z nami uczelni – indeksy na kierunki studiów, które są związane z tematyką Olimpiady (np. prawo, polityka społeczna, organizowanie rynku pracy, finanse i rachunkowość), lub dodatkowe punkty w rekrutacji. Pełną listę uczelni i kierunków publikujemy na naszej stronie internetowej. Dodatkowo laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak laptopy, tablety, czytniki e-booków.

Udział w Olimpiadzie może być również ogromną korzyścią dla szkoły – sukcesy uczniów w olimpiadach, są wysoko punktowane w ogólnopolskich rankingach szkół ponadpodstawowych. Nagradzamy również nauczycieli laureatów.

Zrealizowaliśmy już osiem edycji „Lekcji z ZUS”. Od 2014 roku w „Lekcjach z ZUS” wzięło udział łącznie ponad 486 tys. uczniów, a w Olimpiadzie – ponad 212 tys.

Utworzyliśmy na Facebooku fanpage Olimpiady, aby z aktualnymi informacjami docierać do jak największej liczby osób. Uczniowie i nauczyciele znajdą tam m.in.:

 • ciekawostki na temat ubezpieczeń społecznych i ZUS,
 • animacje poradnikowe,
 • infografiki i dane liczbowe,
 • fakty i mity o ubezpieczeniach,
 • relacje z wydarzeń edukacyjnych, które organizuje ZUS,
 • materiały partnerów medialnych.

Prowadzimy dwie grupy dyskusyjne: „Żeby uczeń nie przerósł mistrza. Grupa dla nauczycieli” oraz dla uczniów „Grupa wiesz więcej”.

Jesteśmy również na YouTube – na kanale „Elektroniczny ZUS”.

Akademia Ubezpieczeń Społecznych

Współpracujemy z ponad 100 uczelniami.

Współpraca obejmuje:

 • wykłady na temat ubezpieczeń społecznych,
 • udział naszych ekspertów w konferencjach naukowych,
 • współorganizowanie wydarzeń przygotowywanych przez uczelnie,
 • współpracę naukową i konsultacje,
 • możliwość publikacji artykułów naukowych na łamach kwartalnika „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”,
 • poradnictwo ubezpieczeniowe,
 • praktyki studenckie i staże absolwenckie w ZUS.

Więcej informacji o współpracy ZUS z uczelniami.

RODO

Klauzula informacyjna dla nauczycieli – opiekunów uczestników projektów edukacyjnych ZUS (pdf 453kb).