Ścieżka nawigacji

BEATA SAMORAJ-CHARITONOW biogram

BEATA SAMORAJ-CHARITONOW biogram

BEATA SAMORAJ-CHARITONOW

Doktor, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Stypendystka i studentka Wolnego Uniwersytetu w Berlinie oraz Uniwersytetu Humboldta, a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2006–2016 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Absolwentka studiów w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów na Wydziale Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie oraz studiów w zakresie zarządzania badaniami naukowymi Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autorka ponad 40 prac naukowych z zakresu polityki społecznej, uczestniczka i kierowniczka w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Zainteresowania badawcze: zabezpieczenie społeczne, migracje międzynarodowe.

25 kwietnia 2017 wtorek
11.25−12.10

Świadczenia emerytalne dla pracowników migrujących do Polski z państw trzecich

BEATA SAMORAJ-CHARITONOW fota

 

zdjęcie